Marcel van Ommen

profiel: Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de mogelijkheden die computers en automatisering te bieden hebben. Op jonge leeftijd schreef ik al software om werkzaamheden zoals urenregistratie te vergemakkelijken. Zodoende ben ik ook Informatica gaan studeren en ben ik naast en na mijn studie in die sector werkzaam geweest. De afgelopen 10 jaar heb ik dan ook ruime ervaring opgedaan met het ontwerpen, ontwikkelen, inzetten en onderhouden van software. Maatwerk software op verschillende platformen, product-software, uitstapjes richting de embedded kant van het veld en diverse Business Intelligence klussen – vrijwel altijd compleet van start tot finish en in teamverband.

Naast de technische kant van softwareontwikkeling ben ik ook geïnteresseerd in de zachtere kanten, zoals de mens-machine/software interactie (en intermenselijke interactie en (groeps)processen), gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van automatiseringsoplossingen, ontwikkel- en ontwerpprocessen en de rol van software binnen organisaties en bedrijfsprocessen in het algemeen.

Dit zorgt ervoor dat ik in staat ben technisch solide, goed ontworpen en onderhoudbare, stabiele en bovenal gebruiksvriendelijke oplossingen voor concrete problemen te realiseren.
Geïnteresseerd in een gesprek of uitgebreider CV? Neem gerust even contact op!
Marcel van Ommen

ruime ervaring met: C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, LINQ, Java, C++, Visual Basic, (transact-) SQL, stored procedures, VBScript, JavaScript, HTML, dHTML, XHTML, CSS, AJAX, Active Server Pages (ASP), XML, XSLT, XPath, PHP, MSMQ (message queing), windows services, .NET Framework, WinForms, WPF (Windows Presentation Foundation), WWF (Windows Workflow Foundation), WCF (Windows Communication Foundation), Powershell, Webservices, WS-*, Microsoft Visual Studio 6.0, 2002, 2003, 2005 en 2008, MS SQL Server 7, 2000, 2005, 2008 (incl. replicatie), CruiseControl (continuous integration), Subversion (SVN), SourceSafe, NAnt, MS Build, NUnit (unit test framework), Powershell, Rational Rose, Visio Professional, diverse Java Development Kits (JDK), SQL Enterprise Manager / SQL Management Studio, Object georiënteerd programmeren, TDD, Agile/XP, Scrum, DSDM, SDM and RAD, Unified Modeling Language (UML), Microsoft Windows 95, 98, NT (workstation & server), 2000 (professional & server), XP, Vista, 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (zowel 32- als 64-bit platformen), Microsoft CE, Linux, Business Objects, Information Builders Webfocus, Crystal Reports, DotNetNuke